Data publikacji w serwisie:

Szkolenia OWKO

Szanowni Państwo,

Zespół przygotowujący szkolenia warsztatowe opracował propozycję tematyki szkoleń do końca bieżącego roku akademickiego, które kierujemy do wszystkich dydaktyków naszej uczelni. Planujemy uruchomienie dwóch slotów zajęciowych tygodniowo: w poniedziałki (18:00–20:00) i piątki (16:00–18:00). Możliwe jednak będą nieznaczne modyfikacje terminów dla poszczególnych warsztatów. Zwracamy zatem uwagę, że informacja o aktualnym terminie jest podawana w formularzu zgłoszeniowym.

Na stronie intranetowej OWKO ( https://owko.amu.edu.pl/ ) będą zamieszczane formularze zapisów na poszczególne szkolenia, które rozpoczną się z chwilą utworzenia grupy minimum 8 osobowej, maksimum 15 osobowej. ​​​​​​​

Obecnie skupiamy się na przygotowaniu dydaktyków do prowadzenia zaliczeń i egzaminów w zbliżającej się sesji zgodnie z „Rekomendacją dotyczącą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym z 11 stycznia 2021 r.”, dlatego też proponujemy przede wszystkim kursy związane z przygotowaniem do sesji zimowej.

Testy na platformie Moodle

Testy w MS Forms

Jak skutecznie poprowadzić dyskusję na zajęciach on-line?

Warsztaty narzędziowe nt. aplikacji Office 365 (obecnie Microsoft 365) – ich nowych możliwości i integracji

Aktywizacja studentów wyzwaniem w edukacji zdalnej

Planowany program szkoleń

TEAMS

  • Obsługa kalendarza
  • Organizowanie pracy w zespołach
  • Nowe narzędzia na Teams
  • Zadania i testy
  • Obszar pracy wspólnej
  • Stream klasyczny vs Stream nowy – proste nagrywanie, edytowanie i udostępnianie wideo Zarządzanie (rekomendowane metody): współdzielenie i kopiowanie treści między kursami / zespołami; ukrywanie i archiwizowanie kursów / zespołów; jeden zespół dla kliku grup zajęciowych Efektywne wykorzystanie kanałów w pracy grupowej, kanały w zespole oraz break-out rooms

OFFICE 365

  • Integracja aplikacji w pakiecie
  • Organizowanie wydarzeń jednorazowych / konferencji, wspomaganie OBS Studio, Sharepoint Forms

MOODLE

Zapisy do grup, konfiguracja kursu z grupami, komunikacja z grupami (w tym wiadomości grupowe), aktywności dla wielu grup (np. funkcja ograniczenia dostępu, wyjątki terminów zadań i testów dla grup itp.) Test / quiz – zaawansowane formaty pytań, losowanie pytań, rodzaje konfiguracji, gospodarowanie bazą / bankiem pytań Zadania – funkcje zaawansowane (zadania grupowe, ocenianie anonimowe itp.) Lekcja (z pytaniami i indywidualizacją nauczania) Dziennik i skala ocen, ukończenie / śledzenie aktywności Głosowanie, kwestionariusz, opinia zwrotna Wiki, słownik pojęć, baza danych Warsztat – zarządzanie projektem i oceną koleżeńską Inne elementy zarządzania kursem (m.in. kopiowanie, import, przenoszenie kursów i elementów pomiędzy platformami Moodle) Moduły dodatkowe: Frekwencja (Lista obecności), Terminarz, Kalendarz(e) Moodle i integracja z Kalendarzem Outlook 365 Dydaktyka nauczania on-line – narzędziownik...

Metodyka

Jak skutecznie poprowadzić dyskusję na zajęciach on-line?

Aktywizacja studentów wyzwaniem w edukacji zdalnej