Data publikacji w serwisie:

Spotkanie w Sofii rozpoczynające realizację międzynarodowego projektu SenGA (Seniors in Green Action – from Hands to Minds to Souls), finansowanego ze środków programu Erasmus+

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2022 r. w Sofii odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację międzynarodowego projektu SenGA, którego uczestnikiem jest Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Spotkanie zostało zorganizowane przez instytucję koordynującą projekt – Association Bulgarian School of Politics Dimitry Panitza z Sofii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji biorących udział w projekcie z Saragossy (Hiszpania), ze Skopje (Republika Macedonii Północnej), z Matery (Włochy) oraz z Poznania.  Przedstawicielem WGSEiGP na spotkaniu był – prof. UAM dr hab. Michał Męczyński, kierownik zespołu, w którego skład wchodzą prof. UAM dr hab. Barbara Maćkiewicz, dr hab. Ewa Kacprzak i mgr Krystian Koliński.

Spotkanie w Sofii miało na celu szczegółowe omówienie i dyskusję dotyczącą zadań związanych z realizacją głównego celu projektu, który polega na podnoszeniu świadomości seniorów w zakresie założeń gospodarki obiegu zamkniętego, poprzez organizację szkoleń związanych z wprowadzaniem przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie recyclingu odpadów. Podczas spotkania uczestnicy przedstawiali założenia czterech pakietów zadaniowych (work pakeges), związanych z realizacją projektu. Pierwszy z pakietów obejmuje zadania związane z zarządzaniem projektem, drugi przygotowanie wytycznych dotyczących podnoszenia świadomości w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego wśród seniorów oraz opracowanie tzw. biblioteki dobrych praktyk w zakresie sposobów kształcenia osób starszych w zakresie recyclingu odpadów. Trzeci z pakietów zadaniowych polega na stworzeniu interaktywnego podręcznika zawierającego informacje jak angażować osoby starsze w działania mające na celu recycling odpadów i kształtowanie postaw pro środowiskowych wśród osób starszych. Ostatni z pakietów zadaniowych wiąże się z propagowaniem wiedzy o projekcie.  Prof. UAM dr hab. Michał Męczyński podczas swojego wystąpienia przedstawił zespół pracowników z WGSEiGP UAM, uczestniczących w projekcie oraz omówił szczegółowo zadania związane z realizacją pierwszej części drugiego pakietu zadaniowego, które zostały powierzone zespołowi z UAM. Obejmują one przygotowanie wytycznych dla osób zajmujących się edukacją, opieką i aktywizacją osób starszych w zakresie nowych sposobów przekazywania wiedzy w zakresie wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego w życiu codziennym. Spotkanie w Sofii zakończyło się wspólną kolacją i życzeniami owocnej współpracy w trakcie realizacji projektu.