Data publikacji w serwisie:

Seminarium: Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce (7.12.2021)

Przekazujemy zaproszenie na seminarium organizowane przez Urząd Statystyczny w Poznaniu i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce, które odbędzie się 7 grudnia 2021 o godz. 10:00.

Seminarium jest poświęcone wybranym aspektom przemian sektora rolnego i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w świetle danych statystyki publicznej i wyników badań naukowych. W programie wydarzenia przewidziano wystąpienia uczestników i panel dyskusyjny, które będą dotyczyły następujących zagadnień:

  • Przemiany w rolnictwie a struktury rolne w Wielkopolsce,
  • Zasoby i produktywność w rolnictwie w Wielkopolsce,
  • WPR i Europejski Zielony Ład w rozwoju rolnictwa.

Seminarium będzie transmitowane na żywo. Szczegółowy program oraz link do transmisji są dostępne na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu.