Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele UAM w gronie National Representatives AESOP (Association of European Schools of Planning) na kadencję 2020-2022

Wybory na polskich przedstawicieli krajowych do CoRep Association of European Schools of Planning (AESOP) zakończyły się pomyślnie dla dwóch pracowników naszego Wydziału: prof. dr hab. Pawła Churskiego oraz dr hab. Lidii Mierzejewskiej, prof. UAM.

W głosowaniu wzięło udział 6 z 7 uprawnionych polskich szkół. W kolejnej kadencji, jako reprezentanci narodowi, reprezentować nas będą: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr Katarzyna Leśniewska-Napierała (Uniwersytet Łódzki). Natomiast na zastępców rezeprezentantów narodowych wybrane zostały: dr hab. inż. Adrianna Czarnecka (Politechnika Warszawska) oraz  dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Serdecznie gratulujemy przedstawicielom krajowym i ich zastępcom oraz życzymy sukcesów w rozpoczynającej się kadencji.