Data publikacji w serwisie:

Powołania pracowników WGSEiGP do Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju UAM

JM Rektor UAM Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała pracowników Wydziału tj. prof. dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego oraz dr Joannę Morawską-Jancelewicz do Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju UAM. Zespołem kieruje Pan prof. dr hab. Przemysła Wojtaszek, Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów.