Data publikacji w serwisie:

I Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2021 [sprawozdanie]

W dniach 21-23.11.2021 odbyła się I Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych POLREG 2021, której celem było pogłębienie integracji polskiego środowiska regionalistów i badaczy miast. Została ona zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W I edycji konferencji ośrodek poznański był reprezentowany przez zespół realizujący projekt FORSED, który przeprowadził sesję warsztatową pt. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki rozwoju zorientowanej terytorialnie. Poza prezentacją finalnych wyników projektu badawczego, sesja obejmowała ożywioną dyskusję nad przyszłymi kierunkami rozwoju i wyzwaniami stojącymi przed badaniami regionalnymi.

Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 liczba uczestników Konferencji POLREG 2021 została ograniczona do jej inicjatorów i zaproszonych gości.


Idea POLREG:

Integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, architektura i urbanistyka, nauki o zarządzaniu i jakości, ochrona środowiska, socjologia), w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się obecnie jako konieczność. Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji prowadzonej w formule idea development workshop na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych.

POLREG jest formułą otwartą na współpracę z innymi uczelniami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami publicznymi zainteresowanymi uczestnictwem w Konferencji i w działaniach integrujących osoby zainteresowane badaniami miejskimi i regionalnymi. POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. corocznie organizowana przez kolejnego z inicjatorów Konferencji.

Program tegorocznej edycji POLREG

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program Konferencji POLREG 2021.pdf 23.11.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Program Konferencji POLREG 2021.pdf(778.8 KB)