Data publikacji w serwisie:

POLREG 2022 - II Polska Konferencja Badań Miejskich i Regionalnych (23-25.10.2022)

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska działająca przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na POLREG 2022, czyli II odsłonę Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbędzie się w Łodzi w dniach 23-25.10.2022 r.

POLREG to inicjatywa integrująca naukowców zainicjowana w środowisku naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wysoka aktywność naukowo-badawcza, dydaktyczna i doradcza naszego środowiska stanowi podstawę dla stworzenia wspólnej konferencji na rzecz generowania nowych pomysłów dla badań miejskich i regionalnych. Jest to wyzwanie, które nie tylko umożliwia integrację naszego środowiska, ale także tworzy przestrzeń wielodyscyplinarnej dyskusji na temat przyszłości badań miejskich i regionalnych w Polsce.


POLREG 2022, II POLSKA KONFERENCJA BADAŃ MIEJSKICH I REGIONALNYCH, Terytorium: Przemiany – Dylematy – Wyzwania, Łódź 23-25.10.2022 r.


Podstawowym i stale aktualizowanym źródłem informacji o POLREG 2022 jest strona internetowa Konferencji. Prezentuje ona m.in. program ramowy, a także informacje o formach uczestnictwa, rejestracji, lokalizacji i noclegach.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa