Data publikacji w serwisie:

Pobyt Wojciecha Dyby na Uniwersytecie w Tybindze

W kwietniu 2020 roku dr Wojciech Dyba, adiunkt na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, zakończył trzymiesięczny pobyt zagraniczny na renomowanym i jednym z najstarszych w Niemczech Uniwersytecie im. Eberharda Karola w Tybindze. Stypendium zostało sfinansowane przez Niemiecką Agencję Wymiany Akademickiej (DAAD) w ramach ścieżki krótkoterminowych pobytów  badawczych dla pracowników akademickich.

Podczas stypendium Wojciech Dyba analizował udział niemieckich aut w zmianach na rynku samochodowym w Polsce po 1990 roku. Przedmiotem badania była charakterystyka przestrzenno-czasowa pięciu najpopularniejszych w Polsce marek: Volkswagena, Opla, Audi, BMW i Mercedesa. Wyniki w formie szczegółowego raportu obejmującego samochody używane i nowe zostały przekazane do konsultacji przedstawicielom siedzib głównych niemieckich korporacji samochodowych wspomnianych marek. Cztery z pięciu z nich znajdują się właśnie w południowo-zachodnich Niemczech. (Warto dodać przy okazji, że w Stuttgarcie, stolicy Badenii-Wirtembergii, mieszczą się także bardzo duże muzea historii motoryzacji – m.in. Mercedesa). Obecnie, we współpracy ze stroną goszczącą, powstaje artykuł naukowy, w którym temat zostanie szczegółowo przedstawiony.

Wojciech Dyba interesuje się zagadnieniami tzw. ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy) w różnych krajach, w tym innowacjami w zakresie mobilności. Pobyt w Tybindze pozwolił mu na poznanie i przetestowanie także w Niemczech lokalnego carsharingu, tj. systemu współużytkowania samochodów osobowych (TeilAuto Neckar-Alb). Notabene, nie został on objęty żadnymi restrykcjami związanymi z zagrożeniem epidemicznym, zatem funkcjonował nawet w okresie obostrzeń obejmujących wiele innych dziedzin.

Oba te tematy: czynników wpływających na popularność wybranych marek samochodowych oraz zmian organizacyjnych i innowacji na rynku samochodowym stanowią rozwinięcie zagadnień podejmowanych w grancie NCN „Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce”, który jest realizowany w latach 2017–2021 w Zakładzie Geografii Ekonomicznej WGSEiGP pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Stryjakiewicza.

Pobyt badawczy w Tybindze umożliwił dr. Dybie udział w spotkaniach i wydarzeniach Grupy Roboczej ds. Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu w Tybindze kierowanej przez przyjmującego go prof. dra Sebastiana Kindera. (Prof. Kinder współpracował już wcześniej z prof. Stryjakiewiczem w ramach Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej). Nawiązane kontakty pozwoliły na zaplanowanie wspólnych wniosków grantowych (do złożenia w konkursach międzynarodowych), a także wymian doktorantów i pracowników pomiędzy WGSEiGP UAM a Uniwersytetem w Tybindze.