Data publikacji w serwisie:

Nasi reprezentanci w Senacie UAM 2020-2024

W dniu 8 lipca odbyły się wybory do Senatu UAM na kadencję 2020-2024. W wyniku odbytego głosowania przedstawicielami z naszego Wydziału zostali prof. Paweł Churski i dr Radosław Bul. Dziękując za mobilizację i solidarność naszej społeczności nowo wybranym senatorom życzymy wytrwałości i konsekwencji w reprezentowaniu interesów Szkoły Nauk Społecznych i Wydziału na forum najważniejszego organu kolegialnego naszego Uniwersytetu.