Data publikacji w serwisie:

Możliwości związane z członkostwem w AAG

Informujemy o możliwości przesyłania zgłoszeń na coroczną konferencję organizowaną przez American Association of Geographers. Zgodnie z polityką organizatorów, wszystkie zgłoszone abstrakty zostaną przyjęte do prezentacji, a ze względu na panującą sytuację pandemii COVID-19, możliwe jest uczestnictwo zdalne, co zdecydowanie obniża potencjalne koszty uczestnictwa.

W kontekście ewentualnych planów konferencyjnych warto również rozważyć wykupienie rocznego członkostwa w AAG, które zdecydowanie obniża koszt uczestnictwa w konferencji. Koszt członkostwa jest uzależniony od zarobków, a łączną kwota łączna za wykupienie członkostwa i udział w konferencji ze zniżką członkowską jest niższa, niż sama opłata konferencyjna bez zniżki.

Dodatkowo AAA prowadzi program Developing Regions Membership Program, w ramach którego osobom z krajów rozwijających się (w tym Polski) o zarobkach rocznych nie przekraczających $25.000 przysługuje obniżona opłata członkowska w kwocie $20. Łączna opłata za członkostwo dla osób spełniających powyższe warunki oraz zdalny udział w konferencji to koszt $70, co stanowi okazję dla osób nie dysponujących finansowaniem ze środków zewnętrznych.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach AAG.