Data publikacji w serwisie:

Konkurs wydziałowy ID UB rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że wniosek Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w konkursie nr 035 Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza - Wsparcie Badań Wydziałów został rozpatrzony pozytywnie.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Naukową Dyscypliny, dofinansowanie otrzymają jednostki, które uzyskały najlepsze wyniki działalności naukowej w 2020 roku w przeliczeniu na pracownika:

  • Zakład Ekonometrii Przestrzennej
  • Pracownia Geografii Krytycznej

Kierownikom i pracownikom nagrodzonych jednostek gratulujemy sukcesu. Jednocześnie informujemy, że planowane są kolejne edycje konkursu, które stanowić będą szansę pozyskania wsparcia także dla innych aktywnych naukowo jednostek.