Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KPZK PAN, dotyczącym drugiej edycji  konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią. Poniżej treść komunikatu.

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z zapoczątkowaną w zeszłym roku tradycją, decyzją Prezydium KPZK PAN ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

II edycja konkursu dotyczy prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku kalendarzowym 2020.

Zgłoszenia  prac na Konkurs do dnia 31 marca 2021 r.

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Szczegóły w zakładce Konkurs - praca doktorska edycja 2021

http://www.kpzk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=183&lang=pl