Data publikacji w serwisie:

Konferencja „Shrinking Cities Revived! Innovative paths and perspectives towards liveability for shrinking cities”

Konsorcjum projektu „RE-CITY - Innovative paths and perspectives towards liveability for shrinking cities” ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

„Shrinking Cities Revived!

Innovative paths and perspectives towards liveability for shrinking cities”

która odbędzie się 17 i 18 marca 2022 roku w Technische Universität Kaiserslautern
w Niemczech.

W ramach konferencji przewidziano sześć sesji tematycznych, podczas których prezentowane będą różne aspekty kurczących się miast. Podczas wydarzenia odbędzie się także dyskusja panelowa pt. „Miasta kurczące się – wychodzenie z kryzysów na drodze do odporności?”
z udziałem najwyższej klasy ekspertów międzynarodowych.

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów w ramach 6 paneli tematycznych w terminie do 15 stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o rejestrację do 15 lutego 2022 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz ramowym programem konferencji dostępne są pod tym linkiem: https://www.uni-kl.de/re-city/re-city-final-conference

Zapraszamy również do śledzenia projektu Re-City na:

Informacje o projekcie:

Projekt Re-City jest realizowany w ramachprogramu Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie ITN Action. Celem projektu jest realizacja interdyscyplinarnych badań, mających odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można zapobiegać niekorzystnym zmianom wywołanym odpływem ludności oraz jak poprawić jakość życia w kurczących się miastach. W projekcie uczestniczy 16 partnerów – uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z 10 państw (Francja, Holandia, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, USA, Wielka Brytania). Projekt ma także na celu wyszkolenie wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą mogli pełnić rolę liderów, mediatorów i konsultantów zmian, promując jednocześnie innowacyjne rozwiązania i perspektywy dla tych miast. Konsorcjum projektu zrekrutowało 13 osób na stanowiska Early-Stage Researchers (ESRs). Zatrudnienie obejmuje okres 36 miesięcy i jest powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej oraz realizacją badań na jej potrzeby. Przedstawicielami UAM w projekcie są pracownicy Zakładu Geografii Ekonomicznej: prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak (kierownik polskiej części projektu), prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (współinicjator projektu i współpromotor jednego z doktorantów), dr inż. Przemysław Ciesiółka, dr Emilia Jaroszewska, dr Bartłomiej Kołsut oraz mgr inż. Malwina Balcerak. W ramach projektu został zatrudniony mgr David Huntington, który pod opieką naukową prof. K. Stachowiaka przygotowuje rozprawę doktorską.