Data publikacji w serwisie:

Konferencja kaukaska

Pandemia trzyma się mocno ale nasza działalność naukowa nie ustaje. Ciągle staramy się podejmować działania zwiększające naszą wiedzę, by móc następnie dzielić się nią ze studentami. Dlatego aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach naukowych, w tym w konferencjach, na których możemy przedstawiać wyniki własnych badań i dyskutować z innymi prelegentami.

Najbliższa okazja już wkrótce. W dniach 3-4 grudnia 2020 r. odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kavkaz: historia regionu, historia badań". Zbliżająca się do jubileuszu konferencja od lat gromadzi duże grono specjalistów z wielu dziedzin nauk. Bardzo licznie reprezentowane jest grono naukowców z regionu Kaukazu. W obecnym roku wystąpi na niej nasz pracownik, dr Cezary Mądry, przedstawiając referat o industrializacji Gruzji w dobie jej dezindustrializacji. Program konferencji w załączniku. Zapraszamy do uczestnictwa. Łączność poprzez MS Teams:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af371f235d9ce4a3ebca765229026ccb3%40thread.tacv2/conversations?groupId=b73693a9-4976-4e40-8f56-f04673292cc2&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji 1.12.2020 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Program konferencji(1.0 MB)