Data publikacji w serwisie:

Kolejny sukces doktorantki z WGSEiGP

Miło nam poinformować, że mgr inż. Malwina Balcerak, doktorantka z Zakładu Geografii Ekonomicznej, otrzymała grant w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (ID-UB). Celem finansowania jest wsparcie procesu aplikacji grantowych: merytoryczne, techniczne i językowe (Konkurs nr 17: Minigranty dla doktorantów szkół doktorskich).

W ramach grantu mgr inż. Malwina Balcerak będzie realizowała projekt pt. „Sztuka publiczna w krajobrazie miejskim: percepcja wzrokowa miejskiego malarstwa monumentalnego (murali). Proponowany projekt rozwija badania poświęcone percepcji przestrzeni miejskiej i krajobrazowi kulturowemu oraz jest częścią stosunkowo nowego nurtu badań, tzw. urbanistyki eksperymentalnej.

Projekt związany jest z badaniami w ramach rozprawy doktorskiej mgr inż. Malwiny Balcerak, której promotorem jest prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak.