Data publikacji w serwisie:

ERSA Sekcja Polska - 7. Annual Meeting (sprawozdanie)

W dniach 3-4 grudnia 2021 r. nasz Wydział był organizatorem siódmego dorocznego spotkania polskich regionalistów zrzeszonych w European Regional Science Association. Motywem przewodnim spotkania była tematyka rozwoju miast i regionów w perspektywie starej i nowej polityki europejskiej. Otwarcie konferencji uświetnił prof. Andre Torre – Prezydent ERSA. Wykład wprowadzający pod tytułem Między politykami europejskimi a aspiracjami lokalnymi – kilka refleksji o starych i nowych strategiach rozwoju województw, wygłosił dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.

W konferencji uczestniczyło blisko 50 naukowców reprezentujących różne dyscypliny, w tym przede wszystkim geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną, ekonomię i finanse, socjologię, nauki o polityce i administracji, architekturę i urbanistykę, nauki o zarządzaniu i jakości. Uczestnicy reprezentowali kilka ośrodków naukowych, w tym następujące uczelnie (alfabetycznie): Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 22 referaty. Dodatkowym punktem spotkania były dwie sesje laureatów konkursu prac dyplomowych z zakresu regionalistyki organizowanych przez ERSA Sekcja Polska.

Organizatorami tegorocznej edycji spotkania ERSA Sekcja Polska byli pracownicy naszego Wydziału: dr Tomasz Kossowski, dr Robert Perdał oraz mgr inż. Krystian Koliński.