Data publikacji w serwisie:

Dostępne zajęcia – poradnik dla prowadzących zajęcia

Poradnik „Dostępne zajęcia” jest skierowany do wykładowców, nauczycieli akademickich, asystentów w laboratoriach oraz wszystkich innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na naszej uczelni. Ma służyć wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami.

Materiał pomyślany został jako pomocnik do pracy dydaktycznej zawierający praktyczne informacje przydatne prowadzącym zajęcia ze studentami i doktorantami o dodatkowych potrzebach edukacyjnych.

W poradniku znajdują się m. in. konkretne wskazówki dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, a także wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.

Poradnik przygotowany został przez pracowników Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, będących specjalistami i ekspertami od lat zajmującymi się oferowaniem wsparcia studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, służącego niwelowaniu barier w procesie studiowania.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6 pok. 114
60-780 Poznań 
tel: 61 829 20 55
e-mail: bon@amu.edu.pl

Pobierz poradnik „Dostępne zajęcia”