Data publikacji w serwisie:

ZROZUMIEĆ MIASTO : EKOLOGIA IV FESTIWAL KSIĄŻKA I MIASTO

Poznań
27 listopada – 1 grudnia 2020 r.

Nie ma w chwili obecnej większego wyzwania dla ludzkości niż groźba globalnej katastrofy klimatycznej. By jej zaradzić musimy na wielu poziomach zmienić nasze życie. Zmienić jako mieszkańcy planety, obywatele państw, mieszkańcy miast i wsi i w końcu jako pojedyncze osoby.

W tracie IV edycji Festiwalu  Książka i Miasto pragniemy poszukać odpowiedzi na pytanie – co mogą zrobić miejskie wspólnoty samorządowe, by starać się zaradzić tej sytuacji. Na władzach miejskich i mieszańcach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Ponad 50% ogółu ludności zamieszkuje miasta i procent ten ma stałą skalę wzrostową. Miasta i aglomeracje będą się rozwijać. Jaki kierunek nadać temu rozwojowi, by zapewnić maksymalną neutralność klimatyczną? Jak planować rozwój przestrzenny, organizację i strukturę transportu? Jak dbać o istniejące tereny zielone i jak planować nowe? Jak zwiększać efektywność ekologiczną gospodarki odpadami? Jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i przekraczaniem norm hałasu? Od tych pytań nie ma już dziś ucieczki. Nie ma też ucieczki od wytrwałych i konsekwentnych zmian w procesie zarządzania miastami. Utrwalenie tej świadomości jest jedną z podstawowych idei tej edycji Festiwalu.

Miasto to samorządowa wspólnota mieszkańców. Od zachowań jednostek w dużej mierze zależy obraz życia miasta. W drugim nurcie IV edycji Festiwalu chcielibyśmy przyjrzeć się problemowi, odwracając tytuł książki Charles'a Montgomer'ego, jak zmienić nasze miasta zmieniając nasze życie. Poprzez prezentację nurtów antykonsumpcjonizmu, minimalizmu, zero waste ukażemy możliwości, jakie posiada każdy z nas, by codziennymi zachowaniami wpływać na przeciwstawienie się groźbie katastrofy klimatycznej.

Działania władz miejskich w sferze ekologii i zmiana stylu życia obywateli muszą pozostawać w synergicznym związku. Nikt inny, tylko obywatele  muszą wywierać stała presję na zarządzającym miastami w celu realizacji polityki proekologicznej. Z kolei na władzach miejskich ciąży obowiązek intensywnej działalności edukacyjnej w tej sferze.

facebook.com/ RozumiecMiasto


PROGRAM

27 listopada 2020 r. godz. 18.00

Czy miasto szczęśliwe to miasto zielone?

debata z udziałem: Magdaleny Garczarczyk, Justyny Glusman i Franciszka Sterczewskiego

prowadzenie: Jakub Głaz

Link do zooma:    https://us02web.zoom.us/j/84395256121

28 listopada 2020 r. godz. 10.00

A może strajk ekologiczny w mieście?

warsztat w formie webinarium realizowany we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM

prowadzenie: dr Krzysztof Mączka, dr hab. Marek Nowak, dr Przemysław Pluciński

Link do zooma:  https://us02web.zoom.us/j/82931630068 ale trzeba się zapisać: https://forms.gle/ToMyDZrrXAZJzAtBA

30 listopada 2020 r. godz. 18.00

spotkanie autorskie z Magdą Sapałą wokół książek „Na marne” i „Mniej”

prowadzenie: Aleksandra Kołodziejek

Link do zooma: https://us02web.zoom.us/j/89917131755

01 grudnia 2020 r. godz. 18.00

spotkanie autorskie z Olgą Gitkiewicz wokół książki „Nie zdążę”

prowadzenie: Aleksandra Kołodziejek
link do zooma: https://us02web.zoom.us/j/833284