Data publikacji w serwisie:

Zmarła Prof. UŁ dr hab. Sylwia Kaczmarek

Ze smutkiem informujemy, że w sobotę, 27 kwietnia 2024 r. zmarła prof. UŁ dr hab. Sylwia Kaczmarek.
Pani Profesor zatrudniona była w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej działalności naukowej zajmowała się m.in. tematyką rewitalizacji miast i obszarów zurbanizowanych, turystyką kulturową, a także historią architektury.

W imieniu władz i pracowników Wydziału Geografii Społeczno - Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu składamy najszczersze kondolencje Rodzinie, Przyjaciołom i współpracownikom Pani Profesor.