Data publikacji w serwisie:

zmarł prof. dr hab. Adam Jelonek

Z żalem informujemy, że w dniu 27 lipca 2022 roku zmarł prof. dr hab. Adam Jelonek, wieloletni kierownik Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Był wybitnym badaczem z zakresu geografii ludności i osadnictwa, a także geografii regionalnej. Pełnił funkcję redaktora naczelnego dziesięciotomowej Encyklopedii Geograficznej Świata.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek 4 sierpnia o godzinie 12.00 w kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Rodzinie i najbliższym Profesora składamy kondolencje i wyrazy ubolewania.

Społeczność akademicka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej

i Gospodarki Przestrzennej UAM