Data publikacji w serwisie:

Żegnamy Profesora Marka Kozaka

Szanowni Państwo,

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w piątek 30 kwietnia odszedł Prof. dr hab. Marek Kozak, wieloletni pracownik EUROREG UW oraz członek KPZP PAN. Zapamiętamy Go jako wspaniałego Kolegę i Przyjaciela, wybitnego regionalistę, pasjonata turystyki i znawcę zabytków. Profesor Kozak pozostawił nam w dziedzictwie ponad 120 prac naukowych oraz przewodniki turystyczne i albumy.

Biogram

Dr hab., profesor nadzwyczajny UW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Inst. Socjologii, 1980). Doktorat w IFiS PAN, 1986. Habilitacja w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2009. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert MRR i UE (ESPON). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, oraz Regional Studies Association i Regional Science Association. Czlonek redakcji Studiów Regionalnych i Lokalnych. Stypendysta Joseph Conrad Scholarship w London School of Economics and Political Science. Uczestnik krajowych europejskich projektów badawczych Programu Ramowego, ESPON i in. Autor przeszło stu dwudziestu publikacji głównie z zakresu polityki i rozwoju regionalnego (i polityki spójności), ewaluacji, transformacji w Polsce oraz roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.

Zawiadomienie o uroczystościach pogrzebowych

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Marek Kozak_klepsydra.pdf 6.05.2021 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Marek Kozak_klepsydra.pdf(186.5 KB)