Data publikacji w serwisie:

Zawody Okręgowe II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej

W dniach 4-5 lutego 2023 roku w Collegium Geographicum UAM na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyły się Zawody Okręgowe II etapu XLIX Olimpiady Geograficznej przeprowadzone przez Komitet Okręgowy na czele z przewodniczącą prof. UAM dr hab. Iwoną Piotrowską.

Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością m.in.: Prorektor UAM ds. projektów badawczych i doktorantów prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek oraz Prodziekani WNGiG prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz i WGSEiGP prof. UAM dr hab. Adam Radzimski.

Celem Olimpiady, organizowanej od 1974 roku z inicjatywy Pani Profesor Anny Dylikowej, jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy geograficznej oraz rozbudzanie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych zainteresowania geografią.

W tegorocznych zawodach w części pisemnej uczestniczyło 72 uczniów z województwa wielkopolskiego. Do drugiego etapu o charakterze pisemno-ustnym zakwalifikowało się 19 uczniów, którzy najpierw rozwiązali quiz geograficzny, a następnie w trakcie krótkiej wypowiedzi zaprezentowali przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju wybranego regionu.

W kolejnym etapie Komitet Główny weryfikuje prace laureatów II etapu i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów finałowych Olimpiady Geograficznej.

Podczas zawodów Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej reprezentowało pięcioro pracowników i student WGSEiGP w składzie: Adrian Cierniak, Barbara Konecka-Szydłowska, Dawid Kozubek, Tomasz Kossowski, Katarzyna Kulczyńska i Robert Perdał.