Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w badaniach terenowych na obszarze Metropolii Poznań

Zapraszamy do udziału w realizacji badań ankietowych studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych i Wydziału Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

W ramach prac nad Strategią ponadlokalną dla Metropolii Poznań pracownicy Wydziału Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prowadzą badania terenowe których celem jest pozyskanie informacji dot. preferencji transportowych mieszkańców metropolii.

Oferujemy możliwość udziału w projekcie badawczym i atrakcyjne wynagrodzenie (10 – 14 zł brutto za jedną wypełnioną ankietę).

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o kontakt z dr Radosławem Bulem: bul@amu.edu.pl