Data publikacji w serwisie:

Zakończono projekt pn. „Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo – aranżacja miejsc integracji”

Dobiegł końca projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Partnera KSOW, pn. „Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo – aranżacja miejsc integracji”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 53 838,00. Operacja miała na celu aktywizację mieszkańców wsi (zwłaszcza dzieci i młodzieży, także dorosłych) oraz przyczynienie się do powstawania nowych miejsc integracji społecznej, pozwalających na społeczny kontakt, nawiązywanie relacji oraz realizowanie zainteresowań. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W projekcie wzięły udział następujące sołectwa Gminy Szydłowo: Szydłowo, Róża Wielka, Kotuń, Tarnowo, Stara Łubianka, Jaraczewo, Nowy Dwór, Skrzatusz, Leżenica. Olbrzymie podziękowania za współpracę kierowane są do Dzieci, Młodzieży, Nauczycieli, Rady Pedagogicznej i Dyrektorów Szydłowskich Szkół. Zebrano od uczniów 256 ankiet oraz odebrano prawie 100 rysunków, które wzbogaciły wartość merytoryczną projektu. Podziękowania kierowane są także do Sołtysów i Mieszkańców Gminy Szydłowo, którzy aktywnie przyczynili się do tworzenia miejsc integracji społecznej w „swoich wsiach”.

Z wynikami projektu można zapoznać się w publikacji, która ukazała się w ramach serii Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP UAM.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW  w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.


Materiał opracowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.