Data publikacji w serwisie:

Wyspa św. Tomasza – blaski i cienie życia na równiku Wykład on-line w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 21 października o godz. 18:00. W programie prelekcja Małgorzaty Mazurek i Zbigniewa Zwolińskiego pt.: „Wyspa św. Tomasza – blaski i cienie życia na równiku”

Wyspy św. Tomasza i Książęca, a właściwie Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, to jedno z najmniejszych państw Afryki znane z produkcji doskonałego ziarna kakaowego. Pozostające jeszcze poza zasięgiem masowej turystyki wulkaniczne wyspy stanowią miejsce gdzie można obserwować endemiczne gatunki tropikalnych ptaków i roślin.

Szlak na najwyższy szczyt wysp Pico de São Tomé (2 024 m n.p.m.) prowadzi w górnej części przez naturalny, górski, zawsze zielony las równikowy w Parku Narodowym Obo. Możliwości rozwoju mieszkańcy wysp upatrują w zrównoważonej sprawiedliwej turystyce, w tym też geoturystyce. Symbolami tego kraju są bowiem położona na równiku wyspa Ilhéu das Rolas, fonolitowy nek wulkaniczny Pico Cão Grande (663 m n.p.m.), krater wulkaniczny Lagoa Amélia, ale także calulu – jednogarnkowa potrawa na bazie ryb lub mięsa.

Jednak lasy, nawet te w których uprawia się kakaowce i kawowce, zaczynają ustępować monokulturze palmy olejowej. Prowadzi to do niszczenia siedlisk, osłabia bioróżnorodność i zakłóca równowagę w środowisku przyrodniczym. Zachodzące zmiany mogą szybko zagrozić najcenniejszym elementom georóżnorodności i bioróżnorodności tych małych wysp w Zatoce Gwinejskiej.

Małgorzata Mazurek – jest geografem i geomorfologiem związanym naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1987 r. zatrudniona jest w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Jej działalność naukowa obejmuje hydrogemorfologię, georóżnorodność, geografię regionalną, monitoring środowiska przyrodniczego, a także badania polarne na Spitsbergenie. Jest autorką i współautorką 5 książek oraz ponad stu artykułów. Jej pasją są podróże, odwiedziła ponad 70 krajów, była członkiem wyprawy dookoła świata Śladami Jamesa Cooka, a w dwóch podróżach dookoła świata zyskała dwa dni, trzykrotnie odwiedziła brazylijską Amazonię i Spitsbergen.

Zbigniew Zwoliński – profesor zwyczajny w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM; geograf i geomorfolog; w kręgu jego zainteresowań naukowych są zagadnienia: geomorfologii fluwialnej i litoralnej, stref morfoklimatycznych a szczególnie strefy suchej i strefy polarnej, krasu powierzchniowego i podziemnego, teorii systemów, geoinformacji, georóżnorodności; odpowiedzialny za tworzenie cyfrowych map geomorfologicznych w skali Polski; opublikował ponad 400 prac naukowych; wyróżniony Medalem Brunsdena Międzynarodowej Asocjacji Geomorfologów; redaktor naczelny Landform Analysis; podróżnik i fotograf, był na wszystkich kontynentach i oceanach oraz kluczowych równoleżnikach i południkach.

Link do spotkania na platformie Ms Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania. Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Wspólnie przenieśmy się na Wyspy św. Tomasza i Książęcą. Serdecznie zapraszamy!