Data publikacji w serwisie:

Wyjazd naukowy dr. inż. Adama Wronkowskiego do Newcastle University

W dniach 14-21 stycznia 2024 roku dr inż. Adam Wronkowski realizował zagraniczny wyjazd naukowy na Newcastle University. Podczas wizyty dr inż. Adam Wronkowski odbył serię spotkań z dr Matejem Blazkiem, których celem była konsultacja projektu grantowego w obszarze geografii dziecięcych, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanym z funkcjonowaniem uniwersytetów w Newcastle upon Tyne oraz Poznaniu.

Wyjazd finansowany był w ramach konkursu „Mobilność” ze środków ID-UB.