Data publikacji w serwisie:

Wydział zaangażowany w opracowanie Raportu: „Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej”

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Współpraca uczelni z biznesem. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, który został opracowany przez jeden z czterech zespołów roboczych utworzonych w ramach seminarium Co się dzieje z uniwersytetem?.

Prace seminarium koordynują prof. dr hab. Jacek Blikle, prof. dr hab. Anna Giza, prof. dr hab. Jerzy Hausner i dr Łukasz Stankiewicz.

Działa ono w ramach platformy rozwoju edukacji OEES EduLab www.oees.pl/edu-lab, która jest częścią szerszego ruchu Open Eyes Economy Summit, koordynowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej.

W skład zespołu wchodzą również przedstawiciele naszego wydziału.

Link do Raportu: https://oees.pl/naukaibiznes/