Data publikacji w serwisie:

Wydział reprezentowany w Ministerialnym Zespole Roboczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

W dniu 16 marca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał prof. dr hab. Pawła Churskiego, dziekana naszego Wydziału, do składu Ministerialnego Zespołu Roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Ministerstwem Pan Dziekan wraz z przedstawicielami innych uczelni wyższych z całej Polski, w tym zrzeszonych w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, będzie wypracowywał możliwości wparcia systemu kształcenia w sposób jak najlepiej odpowiadający na wyzwania trwającego procesu reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Ciesząc się z wyróżnienia naszego Wydziału życzymy wielu owocnych i konstruktywnych decyzji.