Data publikacji w serwisie:

Wydział obecny na zajęciach w Koperniku w Lesznie

W dniu 30 marca br. w ramach realizacji oferty Wydziału dla szkół prof. Paweł Churski przedstawił wykład pt. Transformacja gospodarcza w Polsce po roku 1989. Konsekwencje i wyzwania regionalne.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia epidemiczne wykład odbył się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Spotkanie było okazją do prezentacji oferty dydaktycznej Wydziału przygotowanej dla rekrutacji w roku akademickim 2021/2022.

Przy tej okazji przypominamy, że Wydział Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przygotował specjalną ofertę dla szkół, której celem jest zapoznanie z ofertą dydaktyczną Wydziału oraz popularyzacja wśród uczniów szkół średnich kierunków studiów realizowanych w naszej jednostce. Więcej na ten temat: https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-kandydata/oferta-dla-szkol