Data publikacji w serwisie:

Współpraca naukowa z Uniwersytetem w Greifswaldzie

W pierwszych dniach maja b. r. na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy) przybywał dr Michał Dolata. Była to kilkudniowa wizyta w formacie wzajemnych kontaktów naukowych utrzymywanych przez naszą Uczelnię i Moritz-Arndt-Universität, przewidzianych w ramach wieloletniej umowy bilateralnej.

Pobyt dr Dolaty był okazją do odnowienia i poszerzenia relacji nawiązywanych w latach ubiegłych pomiędzy pracownikami WGS-E i GP a środowiskiem wschodnioniemieckich geografów społeczno-ekonomicznych. Stronę przyjmującą reprezentował Prof. Dr Daniel Schiller, Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Dyrektor Instytutu Geografii i Geologii.

W czasie swojego pobytu w Greifswaldzie dr Dolata wygłosił dwa referaty prezentujące jego dorobek, wpisujący się w dokonania macierzystego Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych. Na forum greifswaldzkich geografów i historyków została zaprezentowana koncepcja monografii geograficzno-historycznej, przygotowywanej przez dr Dolatę - "Terra Lebusana - Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert" ("Ziemia Lubuska - środowisko, społeczeństwo i gospodarka w XIX i XX w."). Niemieckiej młodzieży studenckiej był natomiast dedykowany odczyt pt. "Phantomgrenzen und ihre Bedeutung für die gegenwärtige Differenzierung des sozioökonomischen Raums. Fallstudie: Republik Polen" ("Granice reliktowe i ich znaczenie dla współczesnych zróżnicowań przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Studium przypadku: Rzeczpospolita Polska"). Wizyta dr Michała Dolaty zakończyła się wzajemnymi deklaracjami gospodarzy i gościa dotyczącymi rozwoju dalszej współpracy naukowej i dydaktycznej.