Data publikacji w serwisie:

Wizyta przedstawicieli PZD i BKD na WGSEIGP

Dnia 21 września 2023 roku w ramach kontynuacji współpracy pracowników Zakładu Geografii Rolnictwa i Wsi z organizacjami skupiającymi polskimi i niemieckimi działkowców odbyło się spotkanie naukowców i praktyków na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Polski Związek Działkowców (PZD) reprezentował m.in. Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu Poznań, Barbara Czapla (Wiceprezes OZ Poznań, Prezes ROD im. Ks. L. Przyłuskiego), Zbigniew Kuleczka (prezes ROD Wiepofama), natomiast delegacji niemieckiej przewodniczył Rolf Rosendahl z Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. a gośćmi specajlanymi byli: Dirk Sielmann i Stefan Grundei z Der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. (BKD w Belinie). W spotkaniu wziął również udział Werner Heidemann, związany z okręgiem Der Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V. który od wielu lat współpracuje z zespołem badawczym prof. UAM dr hab. Barbara Maćkiewicz, dr hab. Ewa Kacprzak, dr inż. Magalena Szczepańska.

Zorganizowano sesję poświęconą współczesnym problemom ogrodnictwa działkowego. Spotkanie rozpoczął prof. dr. hab. Paweł Churski, który powitał gości i przestawił profil naszego Wydziału. Następnie dr hab. Ewa Kacprzak zaprezentowała wyniki badań dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej. Zwróciła również uwagę na prace dyplomowe z zakresu ogrodnictwa działkowego realizowane na naszym Wydziale. Następnie prof. UAM dr hab. Karolina Lewińska z zakładu Zakładu Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przedstawiła założenia programu LOESS (Literacy boost through an Operational Educational Ecosystem of Societal actors on Soil health), który również będzie realizowany we współpracy ze środowiskiem działkowców. Na zakończenie wizyty uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić budynek i zobaczyć tereny zieleni wokół Wydziałów.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
PodziękowaniePZD.pdf 28.09.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF PodziękowaniePZD.pdf(712.9 KB)