Data publikacji w serwisie:

Wizyta prof. Raúla Puente-Asuero na naszym Wydziale

W dniach 3-16 lipca Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, odwiedzi Prof. Raúl Puente – Asuero z Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli.

Wizyta Profesora jest kontynuacją, zapoczątkowanej w 2018 roku, współpracy naukowej z Prof. UAM dr hab. Barbarą Maćkiewicz w zakresie rolnictwa miejskiego.

Podczas pobytu planowane są dalsze badania poznańskich ogrodów społecznych.

Bezpośredni kontakt, jak również konsultacje z Panem Profesorem przewidziano na piątek 15 lipca w godzinach 12.00 – 14.00 w pokoju 139.