Data publikacji w serwisie:

Stypendium dla Jonasza i Jeremiasza

W lipcu 2020 roku, w wieku 35 lat, po walce z chorobą nowotworową zmarł nasz kolega, Jędrzej Gadziński. Pamiętając o jego dużym oddaniu w pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, chcielibyśmy wspomóc finansowo jego synów, 4-letniego Jeremiasza i rocznego Jonasza. Z tego względu, wspólnie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej, inicjujemy zbiórkę, której celem jest zapewnienie im comiesięcznego stypendium, umożliwiającego ich wychowanie i późniejsze kształcenie.

Zachęcamy do wpłacania nawet niewielkich, ale regularnych kwot (np. w formie stałego zlecenia przelewu) na konto:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, nr 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297, w tytule przelewu wpisując: Pomoc dla Rodziny Jędrzeja Gadzińskiego. Dziękujemy!