Data publikacji w serwisie:

Staż naukowy na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie

W dniach 17-21 października 2022 r. dr inż. Przemysław Ciesiółka przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

W czasie pobytu wygłosił wykład dla pracowników i doktorantów Zakładu Geografii Ekonomicznej i Społecznej, Demografii i Rozwoju Terytorialnego pt. Models of urban regeneration of post-socialist cities in various institutional contexts.

Ponadto, wspólne z prof. Jánem Bučkiem prowadził badania terenowe w Trenczynie, dotyczące rewitalizacji w kurczących się miastach średniej wielkości. Odbyty staż był dobrą okazją do zacieśnienia współpracy naukowo-badawczej między polskimi i słowackimi geografami.

Wyjazd finansowany był z IDUB w ramach zadania: Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM - wyjazdy zagraniczne w ramach programu – International Junior and Senior Exchange.