Data publikacji w serwisie:

Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne

Z przyjemnością informujemy o publikacji nowej książki pod redakcją prof. Adama Drobniaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) pt. Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce. Impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne, w której przygotowaniu udział brał zespół pracowników Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w składzie: prof. Paweł Churski, dr Robert Perdał, inż. Martyna Burchardt.

Celami monografii są zebranie i uporządkowanie wiedzy, doświadczeń, badań na temat sprawiedliwej transformacji wraz ze sformułowaniem rekomendacji strategicznych dla polskich regionów węglowych. To próba syntetycznego wglądu w wielowymiarową sytuację tych obszarów, wskazanie ich specyfiki i różnorodności. To także – poparte przeglądem koncepcji rozwoju oraz rozpoznaniem stawek strategicznych interesariuszy tego procesu – sformułowanie normatywnych propozycji zmian w kontekście zarówno zielonej i cyfrowej gospodarki, jak i inicjowania warunków na rzecz wykorzystania zmiany technologicznej związanej z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej dla zdynamizowania rozwoju polskich regionów węglowych. Kompleksowość podjętej problematyki determinuje układ publikacji, na który składają się trzy zasadnicze części. Pierwsza wyjaśnia impulsy i koncepcje związane ze sprawiedliwą transformacją oraz ogólnie rozumianą transformacją regionów w ujęciu współczesnych koncepcji rozwoju. Jej uzupełnienie stanowi prezentacja najlepszych praktyk czerpanych z wybranych przykładów zagranicznych i krajowych projektów transformacji, obrazująca oryginalność i mnogość podejść do implementacji zmian transformacyjnych. Część druga opracowania diagnozuje sytuację demograficzną, gospodarczą, instytucjonalną, przestrzenną i środowiskową polskich regionów węglowych. Analizy diagnostyczne odnoszą się do stanu wyjściowego polskich regionów węglowych w momencie ogłoszenia Europejskiego Zielonego Ładu. Tym samym analizy diagnostyczne prezentują sytuację, w jakiej znalazły się polskie regiony węglowe u progu sprawiedliwej i energetycznej transformacji. Ostatnia część publikacji posiada charakter normatywny i zawiera rozpoznanie stawek strategicznych interesariuszy sprawiedliwej transformacji, rozważania nad doborem koncepcji rozwoju dla poszczególnych polskich regionów węglowych w kontekście ich sytuacji zdiagnozowanej w rozdziale drugim, scenariusze tendencji otoczenia wpływające na potencjalne ścieżki transformacji analizowanych regionów. Kwintesencją tego rozdziału są rekomendacje strategiczne dla sprawiedliwej transformacji sformułowane na poziomie krajowym oraz regionalnym.

Pracownicy z naszego Wydziału wchodzili w skład ogólnopolskiego Zespołu Ekspertów. Ich zadaniem było opracowanie diagnozy stanu Wielkopolski Wschodniej, stanowiącej jeden z regionów węglowych Polski, który będzie podlegał przynoszącemu wielowymiarowe konsekwencje procesowi transformacji energetycznej. Jej skutkiem będą głębokie zmiany ekonomiczne, które powinny być planowane w zgodzie z zasadami określonymi dla procesu sprawiedliwej transformacji. Prof. Paweł Churski dodatkowo uczestniczył w sformułowaniu rekomendacji strategicznych dla programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce na poziomie krajowym.

Link do publikacji

Gratulując nowej publikacji cieszymy się z zaangażowania naszego Wydziału w realizację tych bardzo aktualnych i ważnych dla przyszłości naszego kraju prac badawczych!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
641151_2022_Sprawiedliwa_transformacja_regionow_weglowych.pdf 23.01.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF 641151_2022_Sprawiedliwa_transformacja_regionow_weglowych.pdf(14.6 MB)