Data publikacji w serwisie:

Relacja z Kongresu Association of European Schools of Planning (AESOP) pt. Space for Species: Redefining Spatial Justice

W dniach 25-27 lipca 2022 roku dr inż. Przemysław Ciesiółka reprezentował Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Kongresie Association of European Schools of Planning (AESOP) pt. Space for Species: Redefining Spatial Justice, który odbył się w Tartu w Estonii.

Wydarzenie zgromadziło kilkuset uczestników z całego świata. W czasie konferencji dużą uwagę zwracano szczególnie na wdrażanie idei smart city w różnych wymiarach przestrzennych, m.in. poprzez rozwiązania prawne, przy szerokim uwzględnieniu sprawiedliwości społecznej. Kolejny kongres w 2023 roku odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim po hasłem: Integrated Planning in a World of Turbulence, a poprzedzą go warsztaty dla doktorantów (Phd Workshop), zaplanowane w dniach 5-8 lipca na naszych Wydziale.