Data publikacji w serwisie:

Rada Gminy Suchy Las uchwaliła Strategię rozwoju gminy na lata 2022-2030

Rada Gminy Suchy Las uchwaliła Strategię rozwoju gminy Suchy Las na lata 2022-2030. Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, kierownik grupy roboczej  ds. realizacji strategii rozwoju gminy z Zakładu Geografii Ekonomicznej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Na czwartkowej sesji 29 września radni podjęli decyzję o przyjęciu nowej strategii rozwoju gminy. Tym samym, zakończona została procedura przygotowania dokumentu i strategia weszła w życie. Wygaszona została dotychczasowa strategia rozwoju. Nowy dokument zaprezentował dr Bartłomiej Kołsut, który opracowywał strategię wraz ze studentami Zintegrowanego Planowania Rozwoju. Dokument powstał w ramach Porozumienia zawartego w 2020 r. pomiędzy naszym Uniwersytetem a Gminą Suchy Las.

Wizja strategii rozwoju gminy Suchy Las 2030 – Jak dobrze tu mieszkać!

Wizja składa się z 9 kluczowych elementów, kładących nacisk na; rozwiązania transportowe w tym drogowe, transport publiczny i infrastrukturę rowerową, na kierunek ekologiczny w tym przede wszystkim na rozwój odnawialnych źródeł energii, rozbudowę infrastruktury społecznej, co związane jest z przyrostem  liczby mieszkańców.  Dużą rolę w rozwoju gminy pełnić będzie rozwój przedsiębiorczości, zarówno na gruncie prywatnym, jak i wspierania jej przez samorząd.  Wizja generuje trzy podstawowe cele strategiczne, a następnie kierunki działań gminy Suchy Las do 2030 r.

Więcej informacji wraz z dokumentem strategii można znaleźć TUTAJ.