Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele Wydziału w Radzie Naukowej IGiPZ PAN

Miło nam zakomunikować, że w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na kadencję 2023-2026 na jej członków wybrani zostali pracownicy naszego Wydziału w osobach: prof. dr. hab. Tadeusza Stryjakiewicza i prof. dr. hab. Pawła Churskiego.

Gratulujemy !