Data publikacji w serwisie:

Prof. dr hab. Paweł Churski Przewodniczącym Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych

Podczas odbywających się w dniach 7-8 czerwca na Uniwersytecie Gdańskim obrad Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. Paweł Churski na wniosek ustępującego przewodniczącego prof. Macieja Jędrusika przez aklamację wybrany został na przewodniczącego Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych w kadencji 2024-2028.

Serdecznie gratulujemy!