Data publikacji w serwisie:

prof. Anna Tobolska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym prof. Anna Tobolska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej!

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Pani Profesor serdecznie gratulujemy :)