Data publikacji w serwisie:

Pracownicy WGSEiGP wykonawcami w konkursie NCN

Prof. Barbara Maćkiewicz oraz dr hab. Ewa Kacprzak weszły w skład zespołu realizującego projekt NCN "Wiejsko-miejski transfer wiedzy – modele współzależności",  pod kierownictwem dr hab. Konrada Łukasza Czapiewskiego, prof. IGiPZ.

Projekt przyznany został w ramach konkursu OPUS 21, a jednostką realizującą jest  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk.

Składamy serdeczne gratulacje dla naszych koleżanek z Wydziału.