Data publikacji w serwisie:

Pracownicy i studenci Wydziału pomogą w opracowaniu Strategii rozwoju Chojnic do 2030 roku

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM został zaangażowany w prace nad „Strategią rozwoju Chojnic do roku 2030”.

Zespół pod kierunkiem dr Bartłomieja Kołsuta oraz dr inż. Przemysława Ciesiółki będzie wspierał urzędników z Urzędu Miejskiego w Chojnicach na podstawie podpisanej umowy. W projekcie uczestniczą nie tylko pracownicy Wydziału, lecz także studenci kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju (ZPR) oraz członkowie Koła Naukowego ZPR. W ramach ćwiczeń terenowych, które zaplanowane są od 14 do 18 czerwca 2021 zainicjowane zostaną działania na terenie miasta poprzedzone wnikliwą analizą desk-research, która prowadzona jest obecnie.

Jest to kolejny przykład współpracy pracowników i studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która prowadzi do wsparcia jednostek samorządu terytorialnego wiedzą i doświadczeniem akademickim.