Data publikacji w serwisie:

Wizyta Władz Rektorskich na posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny

W dniu 14 lutego Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych prof. dr hab. Zbyszko Melosik wzięli udział w posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna.

Pani Rektor przedstawiła informacje dotyczące aktualnie prowadzonych przez Uniwersytet inwestycji i projektów, podsumowała wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, a także omówiła kwestie związane z realizacją planu zapobiegania skutkom kryzysu energetycznego.

W drugiej części posiedzenia Pani Rektor odpowiedziała na pytania członkiń i członków Rady Naukowej Dyscypliny.