Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie VI edycji konkursu grantowego Study@research

10 maja 2024 r. w Salonie Mickiewicza pod Kopułą Collegium Maius (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) odbyło się seminarium podsumowujące VI edycję konkursu grantowego Study@research (konkurs ID-UB nr 076), realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Podczas seminarium wyniki swoich badań przedstawił Pan Dawid Kozubek, student naszego Wydziału, który w roku akademickim 2022/2023 kierował indywidualnym projektem badawczym pt. ,,Analiza społeczno-gospodarcza gmin w układach obwarzankowych w województwie wielkopolskim w latach 2011-2021’’.

Projekt realizowany był w ramach dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna pod opieką naukową prof. UAM dr hab. Barbary Koneckiej-Szydłowskiej (nr wniosku w konkursie ID-UB: 076/34/UAM/0001).

W uroczystym spotkaniu oprócz Laureatów konkursu i ich zespołów badawczych uczestniczyli również Członkowie Kapituły Konkursu oraz Opiekunowie naukowi laureatów, a całości przewodniczyła Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, która wyraziła swój podziw dla zaangażowania i pasji młodych badaczy.

Panu Dawidowi serdecznie gratulujemy i życzymy kontynuowania prac nad badaniami zapoczątkowanymi poprzez udział w konkursie grantowym Study@research!

W załączniku prezentacja z seminarium.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Seminarium_ID-UB_10.05_Kozubek.pdf 15.05.2024 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Seminarium_ID-UB_10.05_Kozubek.pdf(2.0 MB)