Data publikacji w serwisie:

Pobyt dr inż. Przemysława Ciesiółki w Görlitz

W dniach 23-25 kwietnia 2024 r. dr inż. Przemysław Ciesiółka przebywał w Interdisziplinäres Zentrum für transformativen Stadtumbau w Görlitz w Niemczech. W czasie pobytu przedstawił referat pt. “Governance of regeneration in post-socialist cities in the light of strategic and legal factors”.

Wizyta była także okazją do odbycia wizji terenowej po zrewitalizowanym centrum Görlitz oraz rozmów na temat zacieśnienia współpracy w zakresie badań nad rozwojem i rewitalizacją miast w Polsce i w Niemczech.

Wyjazd został sfinansowany ze środków projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w ramach zadania: „Wsparcie zarządzania talentami - powstrzymanie drenażu mózgów”.