Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej “Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja” organizowanej pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 1 - 2 grudnia 2022 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zgłoszenia na konferencję zostały przedłużone do 25 września 2022 r.

Organizując tę konferencję chcemy uczcić dwa jubileusze:

  • 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu oraz,
  • 70 rocznicę urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Zwolińskiego, inicjatora powołania studiów geoinformacyjnych na specjalności i kierunku.

Informacje o Konferencji dostępne są w załączonym Komunikacie 2 oraz na stronie internetowej: https://geoinformacja20uam.pl/

Serdecznie zapraszamy,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego