Data publikacji w serwisie:

Odszedł Profesor Bohdan Jałowiecki

W dniu dzisiejszym dotarła do nas smutna informacja o śmierci Pana Profesora Bohdana Jałowieckiego, wybitnego socjologa miasta, badacza rozwoju regionalnego i lokalnego, przez wiele lat związanego z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Pan Profesor był członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w latach 1984-2006, a w latach 1996-2002 członkiem jego Prezydium.

Pełnił także funkcje związane z kierowaniem Komisjami/Zespołami:

  • w latach 1984-1990 był Przewodniczącym Komisji Socjologii Rozwoju Miast i Regionów
  • w latach 1990-1992  był Przewodniczącym Komisji Obszarów Miejskich
  • w latach 1993-1995 był Kierownikiem Zespołu Transformacja gospodarki w układzie przestrzennym.

Cześć Jego Pamięci !

Więcej informacji na stronie EUROREG.