Data publikacji w serwisie:

Nowe Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w nowym roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne – SkSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w nowym roku akademickim 2022/2023 zostaną uruchomione Studia Podyplomowe Planowanie Przestrzenne – Skala miasta i regionu, które będą realizowane
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja trwa od 08 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.ala miasta i regionu, które będą realizowane
na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rekrutacja trwa od 08 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku.

Zajęcia prowadzone są przez uznanych nauczycieli akademickich – profesorów i doktorów z ośrodków z całego kraju i uczelni poznańskich, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Bydgoskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Śląskiej. Swój udział potwierdzili uznani specjaliści oraz wybitni wykładowcy ze świata nauki i praktyki m. in. badacze z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, architekci miast, a także kadra zarządzająca jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym. W gronie prelegentów znajdują się także znamienici eksperci na co dzień zajmujący się praktyką planistyczną lub urbanistyczną, reprezentujący sektor prywatny lub publiczny, organizacje pozarządowe, a także pełniący znaczące funkcje w strukturach samorządności lokalnej m. in. Urzędu Miasta Poznania, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej czy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Studia trwają dwa semestry i rozpoczną się w październiku 2022 roku.

Więcej informacji pod linkiem:

https://architektura.put.poznan.pl/sp-planowanie-przestrzenne

Rekrutacja elektroniczna pod linkiem:

https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!