Data publikacji w serwisie:

Nowe projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W czerwcu br podpisano umowy na realizację dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszy z projektów dotyczy tworzenia miejsc integracji społecznej, rekreacji i edukacji w gminie Kobylin, a drugi jest związany z sołeckimi strategiami rozwoju stanowiącymi determinantę Strategii Rozwoju Gminy Kobylin.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami projektów dostępnymi pod powyższymi linkami.