Data publikacji w serwisie:

Nowe projekty NCN realizowane na naszym wydziale

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM oraz mgr Qihang Qiu odniosły sukces w ostatniej edycji konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Kierowniczkom projektów serdecznie gratulujemy! Poniżej informacje o projektach, które uzyskały finansowanie w konkursach.

Konkurs OPUS 21: Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19), kierownik dr hab. Lidia Mierzejewska prof. UAM, projekt realizowany w konsorcjum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Konkurs PRELUDIUM 20: Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu miejsc turystycznych: Studium porównawcze wybranych miast Polski i Chin, kierownik mgr Qihang Qiu